Oversikt over planen (Agenda 2030)

world_economic_forum/Klaus_Schwab_The_Future_Plan_of_The_World_Economic_Forum.mp4

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LiPmEAK?tab=publications

world_economic_forum/Scenario_For_The_Future.pdf

Erna på Davosmøte i 2017
world_conomic_forum/Davos_2017_CEPI_ A_Global_Initiative_to_Fight_Epidemics.mp4

world_economic_forum/Erna_Solberg_i_2017_Hvis_det_ikke_er_en_foelelse_av_en_krise_vil_ting_ta_for _lang_tid_vi_kan_boeye_reglene_naar_folk_doer.mp4

Annet:

world_economic_forum/doffin likposer1.pdf

world_economic_forum/doffin likposer2.pdf

world_economic_forum/You Will Own Nothing & You Will Be Happy _ How To Prepare Now.mp4

world_economic_forum/Couldnt_look_more_like_PURE_EVIL.jpg

world_economic_forum/The Tendrils of the World Economic Forum.mp4

world_economic_forum/En_dokumentar_verdt_aa_se_Planet_Lockdown.mp4

world_economic_forum/VACCINES_Bishop_Athanasius_Schneider_Presents_the_Catholic_Position.mp4