"Vil ha rent vann"
   

Ditt drikkevann oppfyller overraskende sjeldent helsekravene.
Med Pentex A-10 filter, kan du allikevel nyte rent, friskt vann.

Pentex’ sine drikkevannsfilter ble utviklet i 1973, og har således mange års erfaring med svært gode resultater.

Det 3-delte filteret fjerner den minste urenhet fra vannet, metaller kjemiske urenheter eller klor.

Det fjerner for eksempel 99,99% av alle E-koli-bakterier fra vannet. Mineraler som er nyttige for kroppen fjernes ikke.

Filteret slipper ikke renset vann gjennom når filterkapasiteten er brukt opp.

   

1 liter av verdens nyttigste drikk for småpenger".

Kapasiteten til Pentex A-10 er ca. 1 års forbruk for en familie på 4,

(ca-4000-5000liter renset vann), avhengig av vannets kvalitet.
For det 1. året, blir kostnadene pr. liter rent vann lav.

I de etterfølgende årene synker kostnaden ytterlige da bare selve filterpatronen må skiftes.

   
PX93 Kullblokk.
   
Kullblokk.
Ny og utbrukt.
Last ned brosjyre m/ priser  
   
Last ned test