https://grunnloven.lovdata.no

FOLKET DIREKTE

norges_grunnlov/Er ikke Grunnloven det vi har trodd Hoer hva Folket Direkte har aa si om det.mp4


FOLKET DIREKTE sin nyskrevne grunnlov:  norges_grunnlov/Norges Grunnlov av 17 mai 2019-Signert.pdf