frihetsbevegelsen/OM TILBAKEMELDINGER!.mp4

frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 01. ADVARSEL! SITTER SIGMUND I FENGSEL PGA TESLAS DATASTYRTE OPPBREMSINGSSYSTEM.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 02. Affidavit fra Sigmund her opplest av Siv Karin, hans kjaereste og passasjer..mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 03. SKREKKOPPLEVELSEN med Siv sine egne ord!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 04. Uten tittel.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 05. SIGMUND FENGSLET I DANMARK.(OPPFOELGINGSVIDEO).mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 06. Sigmund Paategning til Affidavit.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 07. Hvorfor gjoer vi det vi gjoer.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 08. Sigmund flyttet til HOEYRISIKOFENGSEL!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 09. Siv forteller om de tre Jurisdiksjonene..mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 10. SIGMUND; MIN BESTE KAMERAT!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 11. SIGMUNDS FRIHETSBEROEVELSE FAAR OPPMERKSOMHET! Flemming Blicher inviterer!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 12. Affidavitt.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 13. HVA SKJER 27.09.2022.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 14. Affidavitt.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 15. Arrestasjonen fortsetter, TESLA er noekkelen!! Oppdatering direkte fra DK!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 16. TIL ALLE MYNDIGHETER! TO THE AUTHORITIES!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 17. Makttyranniet mot deg og meg.mp4

frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 18. Danske Kent intervjuer Siv etter rettsfarsen mot Sigmund!!! Common Law.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 19. Freedom-movement, Common Law, Natural Law.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 20. Innroemmer TESLA skyld her Sigmund sitter fortsatt i HOEYRISIKOFENGSEL!!.mp4

frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 21. Norsk Politi bak fengslingen i Danmark!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 22. Rettsmoetet 11 oktober 2022.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 23. KRAV OM LOESLATELSE TIL NORSK OG DANSK POLITI!.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 24. Uten tittel.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 25. Free Sigmund.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 26. Mine tanker for rettssaken den 15 november.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 27. Rettssaken mot den juridiske personen SIGMUND 15 november 2022.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 28. Urovekkende informasjon fra Sigmund.mp4
frihetsbevegelsen/Frihetsbevegelsen. 29. Naa maa vi reise oss, sammen!!.mp4

frihetsbevegelsen/Dommen mot Sigmund har falt.pdf