v/Kjetil Catillus Johannessen

Oredalsveien 20, 1613 Fredrikstad - 90703380 - kjetil@catillus.net

Org.nr.: 920 823 408


i samarbeid med Pentex AS - www.pentex.no

  Optimalisering av lukkede væskebårne anlegg som varme og kjøleanlegg, samt produksjonslinjer
  Rørleggertjenester VVS
  Risikovurdering og legionellakontroll
  Rehabilitering, modernisering og oppgradering av VVS anlegg
  Innregulering av varme og kjøleanlegg